روش‌های ارسال

هر سفارشی ممکن است محصولات انتخاب شده اش از چندین فروشگاه باشند به همین دلیل هزینه ارسال هر فروشگاه به صورت جداگانه دریافت میگردد
تمام سفارشات در صورتی که در ساعات کار کیکی بازار ثبت شوند و فروشگاههایی که از آنها خرید میشود ساعات کاری آنها به پایان نرسیده باشند در همان روز ارسال میگردند در غیر این صورت در اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش ارسال میگردد

پاسخگویی سریع