قارچ ها همانطور که از اسمشان نیز مشخص است، گونه ای از قارچ هستند. قارچ ها موجودات زنده ای هستند که کمتر شبیه گیاهان و بیشتر شبیه حیوانات هستند ولی در عین حال، با هر دو گروه نیز فرق دارند. با کی کی بازار، سوپرمارکت آنلاین و فروشگاه اینترنتی کرمان، همراه شوید و نکات جالبی درباره قارچ ها یاد بگیرید. در حقیقت، قارچ ها نه میوه هستن ... بیشتر بخوانید