توجه کنید که اتاق خواب کودک ، مکانی است برای خوابیدن ، بازی کردن و ماندن کودک ، که باید از ایمنی کامل آن اطمینان حاصل کنید. نکات زیر یادآوری می کند که هر جزء از اتاق کودک باید چه ویژکی هایی داشته باشد تا خیالتان از بابت ایمنی کودک در اتاق خودش اطمینان داشته باشید  ایمنی رختخواب کودک  اگر کودک شما نوپاست دنبال تختخ ... بیشتر بخوانید