کسانی که از ضد تعریق ها استفاده میکنند ، به دو منظور اینکار را انجام میدهند ، 1- خلاص شدن از عرق کردن 2- جلوگیری از بوی بد بدن ناشی از تعریق . شاید اغلب ما فکر کنیم که استفاده از ضد تعریق ها برای هر دو روش جوابگو است ، در حالی که ماهیت این دو مشکل با هم تفاوت های اساسی دارد . بعضی ها بدنشان زیاد عرق میکند و برای جلوگیری از تعر ... بیشتر بخوانید