والدین، معلمان و دانش آموزان هنگامی که کرونا شیوع پیدا کرد، به سختی توانستند با آموزش از راه دور کنار بیایند. در این مقاله، متخصصان نکاتی را به شما یاد می دهند تا قبل از شروع سال تحصیلی مجازی خودتان را آماده کنید. با پایان یافتن تعطیلات تابستانی و باز شدن مدارس، والدین و دانش آموزان با برنامه های مختلفی از جانب مدارس روبرو شده ... بیشتر بخوانید