زمان و نحوه تعویض پوشک نوزاد

تعداد دفعات تعویض پوشک نوزاد در روز ، زیاد است ، اما اغلب این میزان بستگی به حساسیت پوست نوزاد دارد.بعضی از نوزادان پوست خیلی لطیفی دارند و نیاز هست به محض اینکه خودشان را خیس کردند، عوض شوند وگرنه پوست آنها ملتهب و قرمز می شود. اما نوزادان دیگر را می توان وعده ای یکبار عوض کرد.

به منظور جلوگیری از حساست پوستی لازم است همه نوزادان تا حد امکان ، به محض اینکه مدفوع کردند ، عوض شوند. در ماههای اول نیاز هست پوشک نوزاد روزی 10 الی 12 بار تعویض گردد. البته در نوزادان با سن بیشتر روزی 6 تا 8 بار.

چه لوازمی برای تعویض پوشک نوزاد نیاز هست؟

قبل از اینکه پوشک نوزادتان را عوض کنید ، دستهایتان را بشویید و هر چیزی که نیاز دارد را فراهم کنید.
مواردی که باید آماده کنید شامل 

  • یک زیرانداز تعویض پوشک یا دستمال حوله 
  • پنبه و یک کاسه آب گرم یا دستمال های بدون الکل و خوشبو نوزاد ( دستمال مرطوب )
  • یک کیسه پلاستیکی یا سطل برای پوشک ، دستمال مرطوب و پنبه های کثیف
  • کرم محافظت از پوست نوزاد
  • یک پوشک تمیز
  • لباسهای تمیز

کجا پوشک بچه را تعویض کنیم ؟

بهترین مکان برای تعویض پوشک، روی زیر انداز تعویض یا دستمال حوله ، کف اتاق، روی زمین است . اما اگر از میز تعویض استفاده می کنید در تمام مدت چشم از نوزاد خود بر ندارید. حتی اگر چیزی یادتان رفته است، نوزاد را همراه خود ببرید. سعی کنید همیشه یک مکان خاص را در گوشه اتاق، برای تعویض پوشک انتخاب کنید، تا از پخش شدن احتمالی کثیفی در دیگر مکان های اتاق اطمینان داشته باشید .

عوض کردن پوشک بچه 

خیلی مهم است که وقتی نوزاد خودش را خیس کرده یا پی پی کرده ، به طور کامل تمیز شود. اگر پوشک نوزاد کثیف است ، از دستمالی برای تمیز کردن بیشتر مدفوع از باسن نوزاد، استفاده کنید. سپس با آب گرم معمولی و پنبه ( یا دستمال مرطوب ) باقیمانده را پاک کنید، به طوری که نوزاد واقعا تمیز شود. مناطقی را که پوشک پوشانده ، با آرامی و دقت کامل تمیز کنید ، داخل چین خوردگی ها و تاخوردگی های پوست را تمیز کنید. 

نوزادتان اگر دختر است ، باید از جلو به عقب تمیز کنید تا جلوی ورود میکروب ها به ناحیه تناسلی نوزاد گرفته شود . نوزادان پسر، باید اطراف ناحیه تناسلی و بیضه ها کاملا تمیز شود ، اما نیازی به عقب کشیدن پوست ختنه گاهشان نیست .اگر هوا به اندازه کافی گرم است، مدتی نوزاد را روی زیر انداز در حالی که پوشک ندارد ، بخوابانید و با یک پارچه نازک روی او را بپوشانید.

هنگام عوض کردن پوشک به نوزاد لبخند بزنید، با او صحبت بکنید ، لپش را بکشید، هم رابطه بین شما و نوزاد صمیمی تر میشود و هم راحت تر می توانید کارتان را انجام دهید. موقع مدفوع کردن بچه هنگامی که محتویات داخل پوشک را می بینید، حالت تنفر به خود نگیرید، شما که نمی خواهید نوزادتان یاد بگیرد که ، مدفوع کردن کار منفی و ناخوشایندی است